Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ: ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΕ ΤΑ ΦΙΛΟΕΒΡΑΪΚΑ ΣΑΣ ΚΑΜΩΜΑΤΑ;

Ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, δικαίως κάνει κριτική στους πολιτικούς, τους τραπεζίτες κλπ. Έχει λόγο και φωνή που πρέπει να ορθώνει, σε αυτές τις δύσκολες ώρες για τον κυπριακό Ελληνισμό, ΟΜΩΣ, ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ;

Το λέμε αυτό γιατί, δεν ξεχνάμε την απίστευτη πρόκληση του ιδίου να αθωώσει τους Εβραίους (!!!) για την καταδίκη και σταύρωση του Χριστού! Έχουμε αναφερθεί ξανά στο θέμα, αλλά οφείλουμε να το υπενθυμίσουμε πάλι.

Διαβάστε λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από ΤΑ ΟΣΑ ΦΡΙΚΤΑ συμφώνησαν (!!!) ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος και ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ, κατά την επίσκεψη του δεύτερου στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου:
Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ YONA METZGER


Οι χιλιάδες χρόνων των ιστορικών σχέσεων μεταξύ του λαού της Κύπρου και του Ιουδαϊκού λαού έχουν θέσει τις βάσεις για μία νέα συναδέλφωση από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Συγχρόνως, έχουν αναπτυχθεί νέες αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ της Χριστιανικής και της Ιουδαϊκής κοινότητας.

Εμείς, ο Αρχιραββίνος του Ισραήλ Yona Metzger και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ευχαριστούμε τον Θεό για την ευλογημένη ανάπτυξη του αμοιβαίου σεβασμού και αναλαμβάνουμε τη δέσμευση να εργασθούμε από κοινού για την προώθηση των άριστων σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ.

Εξ άλλου, με θλίψη αναγνωρίζουμε ότι παρόμοιου είδους σχέσεις δεν υπήρχαν παντού στο παρελθόν. Ένεκα τούτου καταδικάζουμε όλες τις πράξεις που φανερώνουν έλλειψη σεβασμού προς οποιαδήποτε άλλη θρησκευτική κοινότητα, την ακεραιότητά της και τους ιερούς χώρους της.

Εν τούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εκκλησία της Κύπρου και ο Κυπριακός λαός δεν συμμετείχε ποτέ στη συστηματική απόρριψη του Ιουδαϊσμου, ούτε στις κατηγορίες για συλλογική ενοχή για θεοκτονία και προβαίνουμε στην αποκήρυξη παρόμοιων ενεργειών που είναι ασύμβατες με τη διδασκαλία των Γραφών. Εξ άλλου, θα πρέπει να σημειώσουμε περαιτέρω ότι ο λαός του Ισραήλ ποτέ δεν προέβη σε εχθρικές ενέργειες εναντίον του Κυπριακού λαού, αλλά επεδείκνυε συνεχώς τη στήριξή του προς αυτόν.

ΤΙ ΝΑ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ;;;

Μιας και αναφέρεται στη «διδασκαλία των Γραφών» ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, του παραθέτουμε το ακόλουθο απόσπασμα που περιγράφει την...αθωώτητα των Εβραίων στην καταδίκη και σταύρωση του Χριστού:

15 Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ὁ ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον, ὃν ἤθελον.

16 εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον Βαραββᾶν.

17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν ἢ ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν;

18 ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν.

19 Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ· πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾿ ὄναρ δι᾿ αὐτόν.

20 Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν.

21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς· τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον· Βαραββᾶν.

22 λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· τί οὖν ποιήσω ᾿Ιησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; λέγουσιν αὐτῷ πάντες· σταυρωθήτω.

23 ὁ δὲ ἡγεμὼν ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν; οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες· σταυρωθήτω.

24 ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων· ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου· ὑμεῖς ὄψεσθε.

25 καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.

26 τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ.

ΑΠ' ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ;;; Πώς οι Εβραίοι είναι αθώοι;

«Το αίμα Αυτού πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας», λένε!!!

Ποιος διαστρεβλώνει λοιπόν τη διδασκαλία των Γραφών;

Και τολμάτε να μιλάτε εκ μέρους ολόκληρου του κυπριακού λαού;;;

Κάντε επομένως μια αυτοκριτική, μήπως Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ που χτύπησε την Κύπρο, οφείλεται ΚΑΙ σε αυτές τις απαράδεκτες «συμφωνίες» σας με τους ΘΕΟΚΤΟΝΟΥΣ Εβραίους...!


Πώς να μην έχει αυτό το «αθώο» ύφος ο Εβραίος μετά...;!

hellas-orthodoxy

Δεν υπάρχουν σχόλια :