Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013

Ο λόγος των Εθνικιστών και η ηθική των άλλων. Περί ηγεσίας…
 Η σύγκριση μεγεθών και παραγόντων.
 Η εκτίμηση συσχετισμών, προοπτικών καί των σχέσεων μεταξύ τους.
 Αυτός είναι ο δρόμος.

Κανένας νους δεν μπορεί να συλλάβει όλη την πραγματικότητα. 
Συλλαμβάνει ένα μέρος αυτής. Ανάλογα με τη φύση, την αντίληψη, την ωριμότητα, τα ενδιαφέροντα κάθε προσωπικότητας. 

Οφείλουμε να εγκαταλείπουμε τις όποιες προσωπικές ακαμψίες και να αποδεχόμαστε την ορθότητα του συμπεράσματος που ο διάλογος καταλήγει. 
Η διαφωνία μεταξύ συνειδητών Εθνικιστών είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. 
Με αυτή την έννοια ο διάλογος προϋποθέτει στόχευση. Καλλιεργεί την ουσιαστική ενότητα. Παρέχει την ικανοποίηση στον καθένα ότι συμμετέχει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Στη λήψη των σωστών αποφάσεων.

Αποφάσεων προς όφελος του καθήκοντος –όπου εθελοντικά- ο κάθε συνειδητός Εθνικιστής έχει αφιερώσει τη ζωή του. Με αυτή τη μέθοδο καλλιεργείται η νόηση. Αναπτύσσεται η συνείδηση και μέσα από εκεί η ορθογνωμία. 

Προσαρμόζεται η ικανότητα και η ανάγκη στον νου και τη διάνοια. 
Γίνεται λόγος!!. 

Σημαντικό σημείο είναι η προσέγγιση της ουσίας και το διακύβευμα κάθε θέματος ή πράξης. Μέσα από την εξέλιξη αυτή κτίζονται ηγέτες. 
Ηγέτες που μπορούν να αποφασίζουν ως διαλεκτικοί επιστήμονες, και την ίδια στιγμή ως ρήτορες που μπορούν να πείθουν τους άλλους. 
Που αντιλαμβάνονται κάθε πράγμα ως σύνολο και ταυτόχρονα αναλυμένο στα μέρη του και τις συνέπειές του. Έτσι οι αποφάσεις θα διατηρούν το μέτρο και θα εξασφαλίζουν την αρμονία και την ενότητα σε άνισες και αντιτιθέμενες καταστάσεις, Την εξατομίκευση του αναγκαίου και την σύγκριση όλων των παραμέτρων. Τόσο μεταξύ τους, όσο και προς τις δικές μας δυνατότητες. 

Εφευρετικότητα. Πρόβλεψη. Τόλμη. Συνείδηση προσφοράς στην φυλή.
 Μόνο έτσι η δύναμη αποκτά το πιο πολύτιμο στήριγμά της. 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ.
 Μην το ξεχνάμε ποτέ!. 

Οι Εθνικιστές όσο ανόμοιοι κι αν είναι στον χαρακτήρα τους, όσο αντίθετες οπτικές κι αν έχουν μεταξύ τους, ο δεσμός που τους ενώνει είναι θειότερος, ευγενέστερος από αυτόν, μεταξύ των άλλων.
 Αγαπούν τους Έλληνες.
 Την πατρίδα τους.
 Αγωνίζονται για δικαιοσύνη.
 Ενώ οι άλλοι θέλουν τον αφανισμό τους. Για να απαντήσουμε όπως πρέπει σε αυτά τα φίδια και και τα πάμπλουτα αφεντικά τους, πρέπει να κερδίσουμε ολοκληρωτικά την ψυχή του λαού μας. Δεν αρκεί να είμαστε δίπλα του. Πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες του. Η ανταπόκριση σε αυτές,είναι σε άμεση συνάρτηση με την κατανόησή τους. 

Η συνειδητότητα αυτή οριοθετεί και προϋποθέτει την ανακάλυψη της παρακαταθήκης των προγόνων. ΤΟΝ ΛΟΓΟ!!

ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :