Σάββατο 2 Μαΐου 2015

Πειραιώς Σεραφείμ: Θα αφορίσω όποιον βουλευτή ψηφίσει τον «αντιρατσιστικό νόμο»Την άμεση σύγκληση της Ιεραρχίας ζητά ο μαχητικός Μητροπολίτης

Η κατάθεση πρότασης Νόμου από τον «ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο» και την ΔΗΜΑΡ για την επέκταση του ισχύοντος δυστυχώς Νόμου «περί συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης», που μετατρέπει το ανθρώπινο πρόσωπο σε χρηστικό αντικείμενο και μάλιστα υποκείμενο δικαιοπρακτικής ενέργειας στα λεγόμενα «ομόφυλα ζευγάρια», επειδή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΔΔΑ) κατεδίκασε την χώρα μας να καταβάλη 5.000 Ευρώ στους προσφεύγοντες, επειδή δεν αναγνωρίζεται θεσμικά συμβίωση μεταξύ ομοφύλων προσώπων και η δηλωθείσα πρόθεση της συγκυβέρνησης ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να προωθήση στον λεγόμενο αντιρατσιστικό Νόμο σχετική τροπολογία, θέτει πλέον κατά τρόπο φρικιαστικό στη χώρα μας την θεσμοθέτηση της ανατροπής της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας και την κατοχύρωση της ψυχοπαθολογικής εκτροπής της ομοφυλοφιλίας.

Η Εκκλησία, ως χώρα των μεταποιουμένων αμαρτωλών και ως ιατρείο παθών ψυχών και σωμάτων δεν στηλιτεύει τα ατυχή θύματα του βυθίου δράκοντος τα οποία περιθάλπει διά των ευχών της και των ιερών μυστηρίων της εφ’ όσον μετανοήσουν, αλλά την πολυποίκιλο τραγικότητα της ειδεχθούς αμαρτίας των. Η απενοχοποίηση όμως του εγκλήματος από την Ελληνική Πολιτεία της ανατροπής της ανθρώπινης φυσιολογίας και οντολογίας με την θεσμική αναγνώριση των αισχίστων παθών της ομοφυλοφιλίας σήμερα, και της παιδοφιλίας αύριο, όπως συνέβη ήδη στην «προηγμένη» Ολλανδία ή και της κτηνοβασίας μεθαύριο όπως συμβαίνει στην ναυαρχίδα της ΕΕ την «προηγμένη» Γερμανία, αποτελεί κακούργημα ασύγγνωστο και τερατώδες εις βάρος του αιωνίου Θεού και του ανθρωπίνου προσώπου που εξισούται πλήρως με την ύβρι των Σοδόμων και Γομόρρων.

Αυτά, ενώ φαίνονται εξωπραγματικά, είναι τρομερές πραγματικότητες, που αποδεικνύουν η «δημοκρατική» λειτουργία του παιδοφιλικού κόμματος στην Ολλανδία PNVD, που με απόφαση του τοπικού Δικαστηρίου της Χάγης η Ολλανδική Κυβέρνηση το ανεγνώρισε επίσημα και βέβαια θεώρησε «συννόμους και εντός συνταγματικού τόξου» τους βασικούς στόχους του συγκεκριμένου κόμματος που είναι οι ακόλουθοι: «Νομιμοποίηση της σεξουαλικής επαφής μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων από 12 ετών.

Νομιμοποίηση της κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού για προσωπική χρήση. Κατάργηση κάθε νομοθεσίας που απαγορεύει την σεξουαλική επαφή μεταξύ ανθρώπων και ζώων», καθώς και η πρόσφατη συζήτηση στο Γερμανικό κοινοβούλιο (Bundestag) όπου υπεβλήθη σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της κτηνοβασίας και την αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που την επιτρέπει, με αντιμέτωπη την ZETA του Μίχαελ Κίοκ, οργάνωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των κτηνοβατών, που κατ’ αυτήν ανέρχονται σε 100.000 Γερμανούς πολίτες.

Είναι σημαντικό ότι σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ελβετική εφημερίδα Le Matin, η εκπρόσωπος του παραρτήματος Βερολίνου της Ομοσπονδίας εναντίον του βιασμού των ζώων BMT κ. Claudia Lotz ανέφερε όσο απίστευτο και κτηνώδες είναι, ότι σε όλα τα είδη ζώων υπάρχουν θύματα βιασμού από ανθρώπους και ότι στο καταφύγιο της Βρέμης, την «Κιβωτό του Νώε», έχουν φιλοξενήσει και περιθάλψει πολλά κακοποιημένα ζώα.

Ο Απ. Πέτρος γράφει στην Β’ Καθολική του Επιστολή (στ. 6-10): «…Και πόλεις Σοδόμων και Γομόρρας τεφρώσας καταστροφή κατέκρινεν, υπόδειγμα μελλόντων ασεβείν τεθεικώς… μάλιστα δε τους οπίσω σαρκός εν επιθυμία μιασμού πορευομένους και κυριότητος καταφρονούντας, τολμηταί, αυθάδεις»!

Ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης : «Τας πόλεις ταύτας, όπου ήταν έκδοτοι εις την αρσενοκοιτίαν, κατέκαυσε με ένα κατακλυσμόν από φωτιάν και θειάφι. Ανίσως ο Θεός πλήθη ανθρώπων κατεπόντησε διά πυρός, ακόλουθον είναι ότι και τους όποιους ασεβείς μέλλει να καταδικάση, οίτινες παρομοίως με τους ενόχους Σοδομίτας αμαρτάνουσι και ασεβούσι… Ότι σφοδρότερα από άλλους ενόχους έχουν να κολασθούν εκείνοι, που δεν αντιστέκονται εις ασέλγειαν και αισχρουργίας, όπου ούτε να τας γράψη τινάς, επειδή βλάπτουσι τους μελετώντας και με μόνην την μνήμην».

Και ο 7ος στίχος της Καθολικής επιστολής Ιούδα : «…Ως Σόδομα και Γόμορρα και αι περί αυτάς πόλεις τον όμοιον τούτοις τρόπον εκπορνεύσασαι και απελθούσαι οπίσω σαρκός ετέρας πρόκεινται δείγμα, πυρός αιωνίου δίκην υπέχουσαι». Φόβος και τρόμος, αλλά ποιοι τα γνωρίζουν αυτά; Πέραν της τιμωρίας, τονίζει ο Άγιος Νικόδημος: «Ότι το σώμα των αρρένων πάντη ανόμοιον και αλλότριον της φυσικής και νομίμου συνουσίας και ουδέν χρησιμεύει προς παιδοποιΐαν».

Ανεξίτηλη της τότε συμφοράς παραμένει η περιοχή εκείνη, γνωστή ως Νεκρά Θάλασσα. Μέρος της θαλάσσης αυτής ήταν οι τότε πόλεις. Σήμερα αυτή είναι σύνορο Ισραήλ-Ιορδανίας. Παραμένει διδάσκαλος και θυμίζει ότι, για να υπάρχει Νεκρά από ζωή εντός, κάτι φοβερό εκεί συνέβη περί το 1800 π. Χ.

Πλέον φοβερός ο Παύλειος λόγος : «…οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι» ( Ρωμ. α, 27). Φανερό ότι ο Απ. Παύλος έχει υπόψιν το τι γινόταν ως προς το πάθος αυτό και στην Πομπηία.

Μερικές μόνον φράσεις από τον ιερό Χρυσόστομο, που μεταφράζει-σχολιάζει τον Παύλειο λόγο : «Πάντα μεν ουν άτιμα τα πάθη, μάλιστα δε η κατά των αρρένων μανία, όπου το γένος στασιάζειν… Ότι την κατά φύσιν ατιμάσαντες, εις την παρά φύσιν έδραμον… Έργον έθεντο την αμαρτίαν, και έργον εσπουδασμένον… Εάν γαρ μη γέενα ήν, μηδέ κόλασις ηπειλήτο, τούτο πάσης κολάσεως χείρον ήν.Τούτους (τους αρσενοκοίτας) και ανδροφρόνων χείρας είναι (χειροτέρους των φονιάδων)… και αν εγνώριζον των γινομένων οι πάσχοντες, μυρίους αν κατεδέξαντο θανάτους, ώστε μη τούτο παθείν (στοχεύει τους παθητικούς κιναίδους). Ουδέ γαρ λέγω μόνον, ότι γέγονας γυνή, αλλ’ ότι απώλεσας και το είναι ανήρ… εγένου προδότης αδικήσας το γένος… τι γαρ ανδρός πεπορνευμένου μυσαρώτερον; …Ω της μανίας! Ω και αλόγων υμείς ανοητότεροι, και κυνών (σκύλων) αναιδέστεροι! Πόθεν ταύτα τα κακά; Από τρυφής, από του μη ειδέναι Θεόν… και αυτήν την φύσιν εντροπίασαν…».

Ο γνωστός Φρόϋντ, παρά τις γνωστές θέσεις του ως προς το σεξουαλικό γενικά θέμα ανδρός και γυναικός, την ελευθεριότητα της libido- φέρεται αντίθετος, αν όχι πολέμιος, της ομοφυλοφιλίας. Μεταξύ άλλων στο έργο του «Εισαγωγή στην ψυχανάλυση» αναφέρει : «Υπάρχουν κατηγορίες ανθρωπίνων υπάρξεων που η ζωή τους παρεκκλίνει από την συνηθισμένη σεξουαλική ζωή κατά τον πιο κτυπητό τρόπο. Μία ομάδα από αυτούς τους «διεστραμμένους» έχει εξοστρακίσει την διαφορά των φύλων από τη ζωή τους… Σ’ αυτούς μονάχα το δικό τους φύλο προκαλεί πόθο. Τα πρόσωπα αυτά παραιτούνται από κάθε συμμετοχή στην αναπαραγωγή. Οι άνθρωποι αυτοί λέγονται ομοφυλόφιλοι…

Ανήκουν εκείνοι που παραιτήθηκαν από την ένωση σεξουαλικών οργάνων ή μέρη του σώματος… ξεπερνώντας τις ανατομικές δυσκολίες και κατανικώντας τη σχετική αποστροφή… Τώρα ποια πρέπει νάναι η στάση μας σ’ αυτές τις ασυνήθεις μορφές ικανοποίησης; Η αγανάκτηση και η έκφραση της προσωπικής μας αποστροφής. Παραμένει να εξηγήσουμε την ύπαρξη των διαστροφών και να τις συσχετίσουμε με την ομαλή σεξουαλικότητα… Πάντως τις αποκαλούμε διεστραμμένες ανάγκες». Ποιος το περίμενε, και όμως. Καταπέλτης κατά του πάθους (ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΟŸΝΤ, Εισαγωγή στην ψυχανάλυση, εκδ. «Γκοβόστη», Αθήνα, σσ. 260-263, 270).

Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος σε δήλωση, την οποία έκανε μετά το πέρας του Εσπερινού στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Συμεών της Εσθονίας στις 7-9-2013, επέκρινε δριμύτατα όσους προωθούν τους γάμους των ομοφυλοφίλων και τα σύμφωνα «ελευθέρας συμβιώσεως» τονίζοντας τα ακόλουθα: «Καταδικάζονται δε αι σύγχροναι εφευρέσεις των λεγομένων «συμφώνων συμβιώσεως», τα οποία είναι απόρροια αμαρτίας και ουχί κατά νόμον χαράς».

Εμείς οι Ορθόδοξοι σεβόμαστε την προσωπική ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου ως υπεύθυνη ελεύθερη επιλογή. Δεν έχουμε πρόθεση να επεμβούμε ρατσιστικά και να αναστείλουμε δικαιώματα και ελευθερίες. Η διαμαρτυρία μας επικεντρώνεται στο ότι επιχειρείται το φοβερό αυτό αμάρτημα της Ομοφυλοφιλίας, του κιναιδισμού, του σοδομισμού, της αρσενοκοιτίας, της παρά φύσιν ασέλγειας, που προεκτείνεται στην παιδεραστία και παιδοφιλία, να παρουσιασθεί ως φυσιολογική κατάσταση, ως απλή διαφορετικότητα. Η πανανθρώπινη, όμως, συνείδηση ανά τους αιώνες γνωρίζει ως φυσιολογική σεξουαλική συμπεριφορά τις σχέσεις ανάμεσα στον άνδρα και την γυναίκα, στο άρσεν και το θήλυ.

Αυτή είναι η ανθρώπινη φυσιολογία και οντολογία. Κάθε άλλη σχέση ανατρέπει την ανθρώπινη οντολογία, ως παρά φύσιν εκτροπή, η οποία δεν παρατηρείται ούτε και στα ζώα. Ιδιαίτερα η Αγία Γραφή, που εκφράζει το θέλημα του Θεού, του Δημιουργού του ανθρώπου και σοφού γνώστη της ανθρωπίνης φύσεως, καταδικάζει την ομοφυλοφιλία ως πάθος, ατιμία και ασχημοσύνη, που τιμωρήθηκε αυστηρά με φωτιά και θειάφι στην πόλη των Σοδόμων και Γομόρρων. Για το σύνολο δε των Αγίων Πατέρων η ομοφυλοφιλία είναι το πιο σιχαμερό και ακάθαρτο αμάρτημα. Η υποστήριξη και αθώωση της ομοφυλοφιλίας αποτελεί μεγάλη ασέβεια προς τον Θεό - Δημιουργό του ανθρώπου σε άρσεν και θήλυ και βλάσφημη κατάργηση του Ευαγγελίου.

Ερωτώμεν, λοιπόν τους τολμητίες Βουλευτές και την Κυβέρνηση: Ποιοι είστε εσείς, οι εκπρόσωποι της νεωτερικότητας, που τολμούν και βάζουν τους εαυτούς των πάνω από τον Θεό και καταργούν το Ευαγγέλιο και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων; Η δημόσια προβολή της ομοφυλοφιλίας, εκτός του ότι προσβάλλει την δημόσια αιδώ και την θρησκευτική μας συνείδηση, στέλνει προς τους νέους μηνύματα ανώμαλης σεξουαλικής συμπεριφοράς, που αποτελεί τορπίλη στα θεμέλια της οικογένειας και της κοινωνίας με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και αιτία ψυχοπαθολογικών διαταραχών στα παιδιά, που θα ανατραφούν από ομοφυλοφιλικά ζεύγη, όπως επιδιώκεται. Η «πρόοδος» της ανθρωπότητος πιστεύετε ότι συντελείται με τα παραπάνω γεγονότα; Σάς διαφεύγουν όμως ότι:

Α. στο βιβλίο της Γενέσεως (κεφ. 19,1-5) που συνεγράφη το 2.369 π.Χ. εξιστορείται η «προοδευτικότης» των Σοδόμων και Γομόρρων με τα ακόλουθα: «Ήλθον δε οι δύο άγγελοι εις Σόδομα εσπέρας· Λωτ δε εκάθητο παρά την πύλην Σοδόμων. Ιδών δε Λωτ, εξανέστη εις συνάντησιν αυτοίς και προσεκύνησε τω προσώπω επί την γην. 2 και είπεν· ιδού κύριοι, εκκλίνατε εις τον οίκον του παιδός υμών και καταλύσατε και νίψασθε τους πόδας υμών, και ορθρίσαντες απελεύσεσθε εις την οδόν υμών. και είπαν· ουχί, αλλ’ εν τη πλατεία καταλύσομεν. 3 και κατεβιάζετο αυτούς, και εξέκλιναν πρός αυτόν και εισήλθον εις τον οίκον αυτού. και εποίησεν αυτοίς πότον, και αζύμους έπεψεν αυτοίς, και έφαγον. 4 προ του κοιμηθήναι δέ, οι άνδρες της πόλεως οι Σοδομίται περικύκλωσαν την οικίαν από νεανίσκου έως πρεσβυτέρου, άπας ο λαός άμα. 5 και εξεκαλούντο τον Λωτ και έλεγον πρός αυτόν· πού εισίν οι άνδρες οι εισελθόντες προς σε την νύκτα; εξάγαγε αυτούς πρός ημάς, ίνα συγγενώμεθα αυτοίς».

Β. Μία μικρή «λεπτομέρεια» που διασώζεται από τον Ρωμαίο ιστορικό Κάσσιο Δίονα (163 μ.Χ.) στην περίφημη Ρωμαϊκή Ιστορία του, της οποίας την αλήθεια επιμαρτυρούν και οι σύγχρονοι του γεγονότος ιστορικοί Τάκιτος και Σουητώνιος, κατά την οποία ο φρενοβλαβής αυτοκράτωρ της Ρώμης Νέρων συνήψε γάμο με δύο Έλληνες απελεύθερους, τον «εύσωμο και ανδρώδη» Πυθαγόρα, και τον «λεπτόσωμο και γυναικώδη» Σπόρο, τον οποίο κατέστησε εκτομία και μετονόμαστε σε Σαβίνα…»

Γ. Ο μεγαλειώδης Παύλος στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή του (κεφ. ΣΤ΄, 9-10) που συνεγράφη το 54 μ.Χ. διαβεβαιώνει απολύτως ότι: «... ή ουκ οίδατε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι; μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται ούτε πλεονέκται ούτε κλέπται ούτε μέθυσοι, ου λοίδοροι, ουχ άρπαγες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι...».

Δ. Ο οικουμενικός Ιεράρχης Μ. Βασίλειος το 370 μ.Χ. με τας κανονικάς του επιστολάς και τον 7ο ιερό του κανόνα επικυρωθέντα από τον 2ο κανόνα της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου διακηρύσσει: «Αρρενοφθόροι και ζωοφθόροι και φονείς και φαρμακοί και μοιχοί και ειδωλολάτραι της αυτής καταδίκης εισίν ηξιωμένοι, ώστε ον έχεις επί των άλλων τύπον και επί τούτων φύλαξον...».
Κατόπιν των ανωτέρω παρατιθεμένων εκ του τεραστίου υλικού αναφοράς στας κακουργίας της παρά την φύσιν ανατροπής της ανθρωπίνης οντολογίας και φυσιολογίας αποδεικνύεται πασίδηλα ότι η δήθεν σχετική πρόοδος και δημοκρατική ευαισθησία, τα δήθεν σχετικά ανθρώπινα δικαιώματα, η δήθεν διαφορετικότης και ο δήθεν ελεύθερος αυτοπροσδιορισμός και προσανατολισμός περί το γενετήσιο ένστικτο και την ταυτότητα του φύλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά η καταβαράθρωσις και ο καταποντισμός της ανθρωπίνης ελευθερίας και αξιοπρεπείας και ο πλήρης ευτελισμός της εννοίας άνθρωπος που στην ελληνική γλώσσα σύγκειται από το επίρρημα άνω και το ρήμα θρώσκω που σημαίνει άνω βλέπω, άνω φέρομαι.

Επομένως ως Επίσκοπος της Εκκλησίας κατά την τραγική αυτή ώρα δημοσία:

Καλούμε την Κυβέρνηση να μήν προχωρήσει στην υλοποίηση αυτής της ύβρεως κατά του Θεού και των ανθρώπων.

Αποστέλλομε επειγόντως αίτηση εκτάκτου συγκλήσεως της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για την αντιμετώπιση του θέματος και την επιβολή των δεόντων κατά το εξαίρετο παράδειγμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μολδαβίας και

Εντός της Κανονικής μας δικαιοδοσίας και εν τω πλαισίω των Κανονικών μας αρμοδιοτήτων θα επιβάλουμε την ποινή του αφορισμού σε όσους Βουλευτές ψηφίσουν αυτή την επαίσχυντο και επονείδιστο ύβρι.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια :