Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ! ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ’68, Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΖΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ! ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΣΠΟΡ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ! ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΑΡΙΣΕ… (ΒΙΝΤΕΟ)

papadopoulos-efimerida

Όταν η 21η Απριλίου χάριζε τα χρέη στους αγρότες…
Θυμάστε τι γινόταν σε όλη την Ελλάδα πριν λίγο καιρό με τα τρακτέρ και τους αγρότες; Είχε κοπεί η χώρα στη μέση.
Η αγροτιά υποφέρει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σφυρίζει αδιάφορα.
Κανείς όμως από όλους αυτούς που ασχολούνται με το θέμα και παριστάνουν πως κόπτονται για τα δικαιώματα των αγροτών δεν λέει την ιστορική αλήθεια που είναι το ότι η Επαναστατική Κυβέρνηση της 21ης Απριλίου 1967, η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαδοπούλου ήταν αυτή που χάρισε τα χρέη στους αγρότες και όχι μόνον.
ΔΕΙΤΕ  την ομιλία του Γεωργίου Παπαδοπούλου. την 30η Μαρτίου 1968, στο Αλεξάνδρειον Αθλητικόν Μέλαθρον (Παλαί ντε Σπορ) με χιλιάδες αγρότες μέσα αλλά και έξω από το στάδιο.
Ο αρχηγός της 21ης Απριλίου ανέβηκε στο βήμα και κατόρθωσε να αρχίσει την ομιλία του μετά από δέκα λεπτά αφού στην αρχή το πλήθος τον διέκοπτε συνεχώς με φωνές και χειροκροτήματα.
“…Έχετε το προνόμιον να είσθε εκείνοι που ευρίοκεσθε πλησιέστερα προς την Γην αυτην, που ευρίσκεσθε εις στενωτέραν σύνδεσιν μαζί της. Διότι η Γη αυτή αποτελεί για σας παράγοντα ζωής, σκοπόν, αφετηρίαν και τέλος της ζωής σας. Εστε λοιπόν πέραν οιουδήποτε άλλου λαού υπερήφανοι και δια τούτο: Είσθε οι αγρόται της Ελλάδος, είσθε οι Έλληνες των Ελλήνων (…). Είσθε η πλέον υγιής μερίδα του Ελληνικού λαού. Εις όλην την ιστορίαν της Πατρίδος μας, πάντοτε υπήρξατε ο κυματοθραύστης, επί του οποίου εθραύσθησαν όλοι οι κίνδυνοι, οι οποίοι ηπείλησαν την Πατρίδα μας. Και τούτο το επετύχατε μόνον χάρις εις την αγνότητα και χάρις εις την δύναμιν της Φιλοπατρίας και την συνείδησιν ευθύνης έναντι αυτού το οποίον εμάθατε από την γιαγιά σας, από τον πατέρα σας, από τον παπά της εκκλησίας, από όλους τους σεβάσμιους της κοινότητος, οι οποίοι σας μιλούσαν δια την Πατρίδα, την Θρησκείαν και την Οικογενειαν. (…)

Είσθε το καθαρό μυαλό και η Ψυχή του Έθνους!» Και μέσα σε απερίγραπτο παλμό των αγροτών, προς το τέλος του λόγου του, ο αείμνηστος Κυβερνήτης ανήγγειλε την μεγάλη απόφαση: “…Ως πρώτην εκδήλωσιν εκ μέρους του Κράτους το οποίον οφείλει να σας βοηθήση να απολυτρωθήτε από το παρελθόν και να βαδίσετε τον νεον δρόμον, τον δρόμον των πεπρωμένων της Ελλάδος δια να αποδείξω αυτήν την στιγμήν και εμπράκτως την θεσιν μου, σας αναγγέλλω ότι η Κυβε’ρνησις έλαβε μίαν μεγάλην απόφασιν:
ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΤΟΝ ΧΑΡΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ! Ιδού, επομένως, ο στίβος ελεύθερος. Έκοψα κάθε δεσμόν προς το αμαρτωλόν παρελθόν, κάθε δεσμόν αδρανείας.Το πεδίον “Ελλάς” είναι δικόν σας. Ριφθήτε εις την μάχην. Είναι η μάχη της Ελλάδος!» Σιγή επεκράτησε για μερικά δευτερόλεπτα. Οι αγρότες προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν εάν άκουσαν σωστά. Το τι ακολούθησε, είναι αδύνατον να συλλάβει νους ανθρώπου.
Αλαλλαγμός χαράς και συγκινήσεως
Ας δούμε όμως τι ακριβώς χάρισε στους αγρότες
Α) 0λα τα χρε’η των αγροτών μέχρι της 31-3-1968.
Και συγκεκριμένως:
– Όλα τα οφειλόμενα από του έτους 1945 μέχρι τελους 1962 και ρυθμισθεντα το 1963.
– Όλα τα βραχυπρόθεσμα καλλιεργητικά δάνεια, ζωοτροφών κλπ.
– Όλα τα μεσοπρόθεσμα δάνεια, χορηγηθέντα δια την ανάπτυξιν των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
– Όλα τα οφειλόμενα δάνεια συμμοριοπλήκτων αγροτών, αλλά και επαναπατρισθέντων εκ του παραπετάσματος.
Β) Όλα τα χρέη των γεωργικών συνεταιρισμών, οργανώσεων και κοινοπραξιών μέχρι της 21-4-1967.
Και συγκεκριμένως:
-Όλα τα ρυθμισθέντα του έτους 1965.
– Αι οφειλόμενοι ληξιπρόθεσμοι δόσεις μέχρι 31-3-1968 των μέσομακροπροθέσμων δανείων.
-Τα άνοιγματα που οφείλοντο μέχρι 31-3-1968 προς την Α.Τ.Ε. λόγω ανωμάλου λειτουργίας των. Ανώτατον όριον των διαγραφομένων χρεών ωρίσθη το ποσον των 100.000 δρχ. της εποχής εκείνης.
Εν συνόλω εχαρίσθησαν 7.764.650.000 δρχ. {7.380.000.000 εις τους αγρότας και 384.000.000 δρχ. εις συνεταιριστικός οργανώσεις) της εποχές εκείνης με τιμήν ενός δολλαρίου εις τριάκοντα δραχμάς! 643.844 αγροτικοί οικογένειαι κυριολεκτικώς εγλύτωσαν από την καταστροφήν!
Η ανεπανάληπτη εκείνη πράξη, απελευθέρωσε από τα δεσμά της, την θνήσκουσα Γεωργία και υπήρξε έναυσμα δια την ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας. ‘
Εδωσε ώθηση εις την βελτίωση των καλλιεργειών, αύξησε την αγοραστική δύναμιν του αγρότη, ανέκοψε το ρεύμα της αστυφιλίας και αναμόρφωσε την ζωή εις την ύπαιθρο….
eggrafo
Με πληροφορίες από τον (Ελεύθερο Κόσμο)
Aκούστε με προσοχή τι λέει μετά το 4ο λεπτό μέχρι το 6.30 περίπου… 

Δεν υπάρχουν σχόλια :